Oudere corona berichten

We gaan weer voorzichtig beginnen!

We gaan 8 september 2020 weer beginnen met trainen en met de interne competitie. Wel onder strenge regels om de gezondheid van iedereen te kunnen waarborgen. Deze regels zijn op de ledenvergadering uitgedeeld en staan ook op deze website! Iedereen veel succes en een goed schot gewenst!!

Berichtgeving naar aanleiding van de persconferentie van 19 mei

Helaas is er voor onze mooie sport nog geen verruiming van de regels aangekondigd.

Deze luiden vooralsnog:

Sport- en fitnessclubs, binnensport, sauna’s, casino’s, speelhallen en seksinrichtingen blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Er is een uitzondering voor instellingen voor topsport.

Op 1 van de vragen is een duidelijk antwoord gegeven:

Kan ik weer een drankje drinken in de voetbalkantine? Nee, (niet-commerciële) sport- en verenigingskantines worden nu nog niet geopend.

De KNSA is het niet eens met de sluiting tot 1 september voor de binnensporten en vecht dit op dit moment aan namens alle aangesloten schietsportverenigingen.

Voor een ieder die alles over de laatste stand van maatregelen wil lezen kan terecht op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Hiermee zit onze vereniging dan ook volledig op slot en is ons seizoen 2019/2020 dan ook op een vervelende manier ten einde gekomen.

We kunnen en mogen geen sluitingsavond organiseren en worden inmiddels ook de Duitse schuttersfeesten afgelast.

Op dit moment zijn er vele vragen door het bestuur te beantwoorden over onze eigen competitie, de regiocompetitie,  het wel of niet: vergunning aanvragen, muziekband reserveren, verkeersregelaars reserveren, majorettes reserveren en locatie reserveren voor het schuttersfeest.

Of is eigenlijk de vraag of dit jaar het schuttersfeest net als de Duitse schuttersfeesten niet beter afgelast zou moet worden.

Onze leden nodigen we van harte uit om mee te denken en zijn/haar mening of oplossing over deze vraagstukken met het bestuur te delen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Update 22 april 2020

Maatregelen corona verlengd t/m 19 mei 2020

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Update 31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Update 24 maart 2020

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

De door het kabinet aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

Update 15 maart 2020

Het kabinet heeft besloten dat alle cafés, restaurants, sportclubs, sportscholen, sauna’s, coffeeshops en seksclubs in elk geval t/m 6 april 2020 gesloten moeten blijven. Het bestuur neemt dit besluit uiteraard over.

Advies: Blijf in openbare gelegenheden (winkels etc.) tenminste anderhalf meter bij andere mensen vandaan en houdt de kwetsbare mensen in uw omgeving de gaten. bron: NOS

Mailing leden 13 maart 2020

Beste schutters,

Het zal jullie allemaal niet ontgaan zijn dat de besmettingen met het Coronavirus steeds dichter bij ons vastgesteld worden.Gisteravond heeft de regering een nieuw pakket met maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus aangekondigd.

We hebben hierover als bestuur gisteravond een spoedoverleg gehad.

Op dat moment hebben wij, na advies ingewonnen te hebben op de site van de KNSA, besloten om jullie gezondheid boven alles te stellen en de volgende activiteiten tot nader bericht niet door te laten gaan:

1. De verenigingsavonden op 17, 24 en 31 maart(regio burchtschutters thuis)

2. Het Bruintje Beer bedrijventoernooi van 18 t/m 20 maart

3. Het Pokalschiessen van 21 maart

Tevens heeft de KNSA ook het DK in Emmen(3,4 en 5 april) afgelast.

Vandaag heeft de KNSA het volgende bericht hierover op haar site geplaatst:  
Gevolgen coronavirus voor de schietsport 
Vanwege het coronavirus (COVID-19) heeft het KNSA-bestuur besloten, mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM, om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met in ieder geval 31 maart 2020.

Dat betekent dat wedstrijden zoals Afdelings- en Districtskampioenschappen, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten, enzovoorts, tot die datum geen doorgang zullen vinden.

In navolging daarop, adviseert het KNSA-bestuur tevens alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen hun verenigingsactiviteiten per direct, in ieder geval tot en met 31 maart aanstaande, af te gelasten.

Het gevolg hiervan is ook dat het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL in District 1, dat begin april op 3, 4 en 5 april aanstaande zou plaatsvinden, geen doorgang zal vinden, zo is besloten in overleg met het desbetreffende districtsbestuur.

Het bestuur van de KNSA is zich ervan bewust dat met deze maatregel wedstrijdschutters gedupeerd kunnen worden in verband met ranking en kwalificatie voor andere wedstrijden. De KNSA zal, in overleg met de Technische Commissies en de districtsbesturen, in de komende tijd bezien op welke wijze de negatieve consequenties daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

einde bericht.

Op de website komt te staan wanneer we weer gaan beginnen met de verenigingsavonden. Tevens komt op de website onder het onderdeel “Informatie” een hoofdstuk “Coronavirus” waar wij als bestuur zoveel mogelijk nieuws met jullie proberen te delen.

In de gaten houden dus!

We hopen op begrip van jullie zijde voor ons besluit.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuursleden De Klapsterschutters